Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Chiều 23/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN thành phố  Bắc Kạn hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn hướng dẫn về trình tự các bước tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như: về thời gian, thành phần tham dự hội nghị, nội dung hội nghị…

Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức thực hiện từ nay đến hết ngày 09/4/2021. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu, trao đổi một số vấn đề còn vướng mắc xung quanh việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử đại biểu HĐND tại địa phương, đơn vị như: về biên bản hội nghị; thành phần, kinh phí tổ chức hội nghị, chất lượng và độ tuổi cử tri; …

Hoàng Thạc