Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 20/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn những quy định chung theo quy định tại Điều 45, Điều 54 và Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Điều 21, 22 Chương IV, Nghị quyết Liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương I của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc đối với người tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức họp với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn và Chủ tịch UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã, thị trấn để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố và đại biểu HĐND xã, thị trấn (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc đối với người tự ứng cử (nếu có).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức họp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận để hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng thời gian quy định.

Đại biểu nêu vấn đề cần làm rõ trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhằm bảo đảm các nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các ý kiến đã được đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn trả lời trực tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026 có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026 dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn