Hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu vực dân cư có thiết lập vùng cách ly y tế

Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 773/ CV – BCĐ ngày 20/7/2021 về việc hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu vực dân cư có thiết lập vùng cách ly y tế để phòng dịch covid-19. Trong đó, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường thực hiện tốt các nội dung gồm: Ủy ban nhân dân các xã, phường: Chỉ đạo các đồng chí Tổ trưởng, các Tổ covid-19 cộng đồng, hướng dẫn các hộ dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế làm 02 loại như sau: Đối với rác thải y tế như: Khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, bông băng, gạc đã qua sử sử dụng của người dân trong khu vực phong tỏa; trang phục phòng hộ cá nhân của người tham gia thực hiện các công việc quản lý, thu gom chất thải y tế, vệ sinh dụng cụ đựng chất thải đã qua sử dụng được thu gom vào túi riêng (túi màu vàng). Đối với rác thải sinh hoạt thông thường khác thu gom vào túi riêng (túi màu xanh). Không được buộc chặt miệng túi. Sau khi phân loại rác thải, hàng ngày vào 15h30 vận chuyển rác thải ra giữa đường trước cửa nhà đối với khu dân cư có lối đi ở giữa hoặc đưa ra mặt đường gần dây căng khoang vùng dịch đối với khu dân cư chỉ phong tỏa một bên đường để đội phun khử khuẩn xử lý; Tuyên truyền, vận động người dân trong khu cách ly chấp hành nghiêm việc phân loại rác thải theo quy định.

Chốt khu vực phong tỏa tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

 Trung tâm Y tế thành phố: Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu cho chính quyên địa phương, phối hợp với Tổ trưởng, các Tổ covid-19 cộng đồng, hướng dẫn các hộ dân trong khu vực phong tỏa thực hiện thu gom, phân loại rác thải theo quy định. Cử đội phun hóa chất hàng ngày thực hiện khử khuẩn xử lý rác như sau: Mở miệng túi phun hóa chất khử khuẩn trực tiếp vào các rác thải đã được tập kết ở các vị trí nêu trên bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính. Đồng thời thu gom các túi đựng rác thải vào túi to có màu tương ứng thắt miệng túi, tiến hành phun lần 2 khử khuẩn xum quanh túi. Sau đó: Túi màu vàng đựng rác thải Y tế bỏ vào thùng đựng rác màu vàng có nắp đậy rồi liên hệ với Bệnh viện đa khoa tỉnh để vận chuyển xử lý rác thải y tế. Túi màu xanh được chuyển đến khu vực tập kết để đội vệ sinh môi trường thành phố đem đi xử lý như rác thải sinh hoạt.  Lập dự trù vật tư, hóa chất, trang phục bảo hộ để trang bị cho đội ngũ thực hiện xử lý rác thải.

Ban quản lý dịch vụ công ích: Căn cứ chức năng nhiệm vụ phân công, hướng dẫn bộ phận các bộ phận thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong các khu vực đã thiết lập cách ly y tế vào thời gian 16 giờ hàng ngày. Người thu gom rác thải trước khi vào khu phong tỏa phải mặc quần áo bảo hộ phòng chống dịch và khi ra khỏi vùng thiết lập cách ly phải thực hiện cở bỏ trang phục bảo hộ cho vào túi rác màu vàng buộc miệng túi và để vào khu vực để rác thải y tế./.

 Triệu Biển