Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS

Hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu giai đoạn 2011- 2015, năm 2014, Việt Nam chọn chủ đề “Không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS” để thẳng thắn nhìn vào sự thật tình trạng phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn đang hết sức nặng nề. Phân biệt đối xử đang tồn tại ở các mức độ khác nhau từ gia đình đến cộng đồng. Ðại dịch HIV/AIDS chỉ có thể chấm dứt khi không còn sự phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Nhân dịp này, Bộ Y tế kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội và mỗi người dân cần có trách nhiệm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Ðồng thời, có những hành động thiết thực thực hiện mục tiêu ba không và mục tiêu 90-90-90 mà LHQ phát động để hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030…

download.jpg