KẾ HOẠCH Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn