KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Phòng QLĐT thành phố Bắc Kạn