KẾ HOẠCH Đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn