KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 131/KH-BCĐ Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn