Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997-01/01/2022)

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 545/KH-UBND, ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997-01/01/2022)

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên