KẾ HOẠCH Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 – 01/01/2022)

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 – 01/01/2022)

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn