KẾ HOẠCH Phát động Đợt thi đua cao điểm 70 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày giải phóng thị xã Bắc Kạn và tỉnh Bắc kạn ( 24/8/1949- 24/8/2024 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH 103/KH-UBND Phát động Đợt thi đua cao điểm 70 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày giải phóng thị xã Bắc Kạn và tỉnh Bắc kạn ( 24/8/1949- 24/8/2024 )

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn