KẾ HOẠCH Phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy năm 2021

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn