KẾ HOẠCH Phát động phong trào toàn dân tham gia Phòng cháy chữa cháy năm 2022

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phát động phong trào toàn dân tham gia Phòng cháy chữa cháy năm 2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn