KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên