KẾ HOẠCH Sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, đợt 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 143/KH-UBND Sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, đợt 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

LỊCH SÀNG LỌC ĐTĐ, THA ĐỢT 2

TONG-HOP-DIEM-SANG-LOC-DOT-2

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN SL ĐTĐ, THA

Nguồn: UBND thành phố