Kế hoạch số 262 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH số 262 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phu-luc-1.-Noi-dung-tuyen-truyen-khuyen-cao-12.4-

Phu-luc-2-pha-n-2.1.-KT-nha-o-gia-di-nh

Phu-luc-3.-Mau-BBKT-12.4-

Phu-luc-4.-02-Ban-cam-ket-bao-dam-PCCC-12.4

Phu-luc-5.-Mau-bc-1-thuc-trang-PCCC-KDC-12.4-

Nguồn:UBND tỉnh Bắc Kạn