Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021.

Nguồn:Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên