KẾ HOẠCH Tham gia Hội trợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 299/KH-UBND Tham gia Hội trợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023

Nguồn: UBND thành phố