KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CLB LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên