KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 275/KL-TU ngày 08/4/2024 của BTV Tỉnh ủy khóa XII tại buổi làm việc với Ban Thường Vụ Thành ủy Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 231/KH-TU Thực hiện Kết luận số 275/KL-TU ngày 08/4/2024 của BTV Tỉnh ủy khóa XII tại buổi làm việc với Ban Thường Vụ Thành ủy Bắc Kạn

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn