KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN