KẾ HOẠCH Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên