KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; 20 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; 20 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy