KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa tại tuyến Phố đi bộ thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 118/KH-UBND Tổ chức các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ thành Phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn