KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2022

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên