Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” hè năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” hè năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn