Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn