KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát măng non thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 132/KH-UBND Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát măng non thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn