KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem chi tiết nội dung tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch