Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: Ủy ban Bầu cử thành phố Bắc Kạn