KẾ HOẠCH Tổ chức khu cách ly y tế tập trung các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus COVID-19 từ vùng dịch về

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức khu cách ly y tế tập trung các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus COVID-19 từ vùng dịch về