KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn