KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Mau-bao-cao-GD-539

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên