Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2471 QĐ-BCT ngày 22-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022