KẾ HOẠCH Tổ chức ” Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Kạn ” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 283/KH-UBND Tổ chức ” Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Kạn ” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn