Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2023 tại tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2023 tại tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông Bắc Kạn