Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Astra Zeneca phòng COVID-19 mũi 2 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Astra Zeneca phòng COVID-19 mũi 2 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn