Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella trên đại bàn thành phố Bắc kạn năm 2016