KẾ HOẠCH Triển khai ” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâuKẾ HOẠCH số 92/KH-UBND Triển khai ” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố