KẾ HOẠCH Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc kạn năm 2021-2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc kạn năm 2021-2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn