KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Trại tạm giam Công an tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 212/TTYT Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Trại tạm giam Công an tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: TT Y tế thành phố