KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tháng 3 năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 55/UBND Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tháng 3 năm 2023

Nguồn: UBND thành phố