Kế hoạch triển khai tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021 – 2022

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021 – 2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn