Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt I trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt I trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021

Nguồn: Trung Tâm Y tế thành phố Bắc Kạn