KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn:Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn