KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn năm 2021

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MỜI TIÊM VACXIN COVID-19 MŨI 2 NGÀY 09122021 TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ TỈNH BẮC KẠN

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố