KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn:Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn