Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kạn