Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn