KẾ HOẠCH Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, năm 2021 – 2022

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, năm 2021 – 2022

nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn